Αυτοκίνητο Α΄ κατηγορίας για μια εβδομάδα συν όλα τα έχτρα (σελ Σέρβις)
Τελική τιμή 129.- Euro.

Typ1

140.- €